Fungování našich služeb na přelomu let 2020/2021 - aktualizované 7.1.2021.

Používáte Internet Explorer 6 nebo 7. Doporučujeme update na verzi Internet Explorer 9 nebo novější. Tato verze vám umožní využívat naše stránky bez omezení a nabídne vám bezpečnější a lepší zkušenost.

Úvod
PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE
V Anglii je 7:57pm (jsme zavřeni)
Následuj nás naFacebook | Kontakt

Podmínky užívání této webové stránky

Úvod

Toto prohlášení pokrývá používání našich webových stránek. Používáním našich webových stránek souhlasíte s tímto prohlášením v plném znění. Pokud nesouhlasíte s kteroukoliv částí tohoto prohlášení, nesmíte používat naše webové stránky.


Práva duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, my nebo naši majitelé licencí vlastní veškerá práva duševního vlastnictví na těchto webových stránkách a materiál na těchto webových stránkách.


Licence k používání našich webových stránek

Můžete prohlížet naše webové stránky, stahovat naše webové stránky pro ukládání do mezipaměti, nebo tisknout naše webové stránky výlučně pro vaši osobní potřebu, a to v mezích uvedených níže.

Je zakázáno:

  1. publikovat materiál z této webové stránky (včetně kopírování na jiné internetové stránky)
  2. prodávat, pronajímat nebo jinak licencovat materiál z těchto internetových stránek
  3. ukazovat jakýkoliv materiál z těchto internetových stránek na veřejnosti
  4. reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiály na našich webových stránkách pro komerční účely
  5. upravovat nebo jinak upravovat jakýkoliv materiál na těchto webových stránkách, nebo
  6. distribuovat materiál z této webové stránky

Omezení a vyloučení odpovědnosti a záruk

I když se snažíme zajistit, aby informace na těchto stránkách byly správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost, ani se nezavazuje k tomu, že tyto webové stránky budou nadále k dispozici, nebo že materiál na těchto internetových stránkách je stále aktuální.

V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky, vztahující se k těmto stránkám a k používání této webové stránky (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli záruk vyplývajících ze zákona, pokud jde o uspokojení kvality, vhodnosti pro daný účel a/nebo použití přiměřené péče a zkušenosti).

Nic v tomto prohlášení nebude: (a) omezovat nebo vylučovat naši i vaši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí, (b) omezovat nebo vylučovat naši i vaši odpovědnost za podvod nebo záměrné zkreslení údajů (c) omezovat některé z našich nebo vašich závazků, které jakýmkoliv způsobem nejsou přípustné podle platných právních předpisů, nebo (d) vylučovat některé z našich nebo vašich závazků, které nemohou být vyloučeny podle platných právních předpisů.

Nebudeme odpovědni za případné ztráty vyplývající z jakékoli události nebo z události mimo naši přiměřenou kontrolu.

Nebudeme nést odpovědnost vůči vám ve vztahu k jakékoli obchodní ztrátě, včetně (bez omezení) ztráty nebo škody na zisku, příjmů, používání, výroby, předpokládaných úspor, obchodu, smlouvy, obchodních příležitostí a dobré vůle.

Nebudeme nést odpovědnost vůči vám v souvislosti s jakoukoli ztrátou či poškozením jakýchkoliv dat, databází a softwaru.

Nebudeme nést odpovědnost vůči vám v souvislosti s jakoukoli zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátou nebo škodou.


Změny

Čas od času můžeme toto prohlášení změnit. Revidované prohlášení se bude vztahovat na používání naší webové stránky ode dne zveřejnění revidovaného prohlášení na našich webových stránkách.


Celá dohoda

Podle třetího odstavce čtvrtého oddílu, toto prohlášení společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi ve vztahu k používání našich webových stránek a nahrazuje všechny předchozí dohody, pokud jde o používání našich internetových stránkách.


Právo a jurisdikce

Toto prohlášení se řídí a bude vykládána v souladu s anglickým právem a veškeré spory týkající se tohoto prohlášení budou podléhat jurisdikci soudů Anglie a Walesu.


Registrace a oprávnění

Naše registrační číslo DPH je GB 938 865 953.


Naše detaily

Plné jméno naší společnosti je Dolphi Couriers Ltd. Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod registračním číslem 06658308. Naše registrovaná adresa firmy je Dolphi Couriers Ltd, 27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX, London, United Kingdom.

Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle +44 845 468 4197, nebo pomocí kontaktního formuláře na této webové stránce.


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všechna práva vyhrazena.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt