Fungování našich služeb na přelomu let 2020/2021 - aktualizované 7.1.2021.

Používáte Internet Explorer 6 nebo 7. Doporučujeme update na verzi Internet Explorer 9 nebo novější. Tato verze vám umožní využívat naše stránky bez omezení a nabídne vám bezpečnější a lepší zkušenost.

Úvod
PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE
V Anglii je 8:46pm (jsme zavřeni)
Následuj nás naFacebook | Kontakt


Fotografování nákupůFotografie čeho přesně vyhotovíte, když požádám o tuto službu?

Jsme schopni vyhotovit fotografie uvedené níže podle vašeho výběru:
1. Fotografie adresního štítku.
2. Fotografie vnějšího obalu zásilky (povinná fotografie).
3. Fotografie poškození vnějšího obalu zásilky. Pokud obal není poškozen, fotografie nebude vyhotovena.
4. Fotografie obsahu zásilky. Jednotlivé položky budou umístěny na plochu 90x60 cm (pokud to charakter položek umožňuje) tak, aby se co nejméně překrývaly. Pokud není možné umístit všechny položky na takto velkou plochu, bude vyhotoveno více fotografií tak, aby na fotografiích byly všechny položky.
5. Fotografie každé jedné položky v zásilce. Na jedné fotografii bude pouze jedna položka. Bude pořízeno tolik fotografií, kolik je v zásilce položek.
6. Fotografie nebo scan dodacího listu nebo faktury. Pokud zásilka neobsahuje dodací list ani fakturu, fotografie/scan nebude vyhotovena

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všechna práva vyhrazena.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt