Fungování našich služeb na přelomu let 2020/2021 - aktualizované 7.1.2021.

Používáte Internet Explorer 6 nebo 7. Doporučujeme update na verzi Internet Explorer 9 nebo novější. Tato verze vám umožní využívat naše stránky bez omezení a nabídne vám bezpečnější a lepší zkušenost.

Úvod
PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE
V Anglii je 8:31pm (jsme zavřeni)
Následuj nás naFacebook | Kontakt

Dôležité informácie k situácii okolo epidémie koronavírusu. Fungujeme bez obmedzenia.

Aktualizované 14/03/2020.

Situáciu okolo vývoja epidémie koronavírusu detailne monitorujeme a zatial zostávajú naše služby bez akejkoľvek zmeny.

Opatrenia prijaté v Českej Republike a na Slovensku sa netýkajú medzinárodnej ani tuzemskej dopravy.

Predpokladáme, že k zastaveniu medzinárodnej prepravy nepríde v žiadnej krajine, pretože prioritou každej krajiny je a bude udržať výrobu a zásobovanie bez obmedzení.

Bez fungujúcej medzinárodnej a tuzemskej dopravy by prišlo k faktickému zastaveniu výroby a to by malo fatálne následky pre hospodárstvo danej krajiny.

V prípade akejkoľvek zmeny, ktorá by mala za následok obmedzenie našich služieb vás budeme okamžite informovať. Nepredpokladáme ale, že by k tomu mohlo prísť.

Ďakujeme za pochopenie.Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všechna práva vyhrazena.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt