Používáte Internet Explorer 6 nebo 7. Doporučujeme update na verzi Internet Explorer 9 nebo novější. Tato verze vám umožní využívat naše stránky bez omezení a nabídne vám bezpečnější a lepší zkušenost.

Úvod
PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE
V Anglii je 1:14am (jsme zavřeni)
Následuj nás naFacebook | Kontakt


Zakázané položkyCo se stane, když si na svou virtuální adresu nechám zaslat položku, která se nachází v seznamu zakázaných položek, respektive na seznamu položek, které nejsou pojištěny?

Zásilka, která bude obsahovat položky, které je zakázáno posílat na vaši virtuální adresu, může být buď vrácena odesílateli na vaše náklady, nebo může být zničena, dle našeho uvážení.

Zásilka, která bude obsahovat položky, které se přepravují výhradně na vaši vlastní zodpovědnost, bude normálně přepravena, ale pokud by došlo ke škodní události, reklamace takových položek bude zamítnuta. Upozorňujeme, že zákazník je povinen při odesílání zásilky uvést její pravdivý obsah. Zatajení skutečného obsahu zásilky bude automaticky znamenat zamítnutí případné reklamace.

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všechna práva vyhrazena.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt