Používáte Internet Explorer 6 nebo 7. Doporučujeme update na verzi Internet Explorer 9 nebo novější. Tato verze vám umožní využívat naše stránky bez omezení a nabídne vám bezpečnější a lepší zkušenost.

Úvod
PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE
V Anglii je 12:31am (jsme zavřeni)
Následuj nás naFacebook | Kontakt


Platba a ceníkProč je platba na EUR a CZK účet navýšena o 6.5%?

Nejprve je třeba zdůraznit, že kurz, podle kterého se provádí přepočet z měny GBP na měnu EUR nebo CZK, je kurz Evropské centrální banky (ECB). Není to kurz některé z komerčních bank. Všechny komerční banky si ke kurzu ECB připočítávají v průměru kolem 3%. Jakýkoliv bankovní převod z měny EUR nebo CZK na měnu GBP, který realizujete, je přes kurz vaší banky. Kdybychom tedy od vás chtěli, abyste nám na EUR nebo CZK účet uhradili například 100 GBP, vaše banka by vám zaúčtovala částku, která by byla oproti kurzu ECB vyšší o cca 3%.
Ve skutečnosti je tedy naše navýšení okolo 3.5% oproti kurzu jakékoliv komerční banky. Toto navýšení musí pokrýt volatilitu měnového kurzu (měnové kurzy kolísají každý den, prostředky se nepřevádějí zpět do UK hned, jakmile je od vás obdržíme, hrozí tedy riziko, že díky vlivu výkyvu kurzu bychom na GBP účet obdrželi nižší částku, než kdyby byla platba provedena přímo na GBP účet) a převod prostředků zpět do UK (firma sídlí v UK, veškeré náklady jsou hrazeny z GBP účtu, proto musíme prostředky převádět zpět do UK).

..........


Copyright 2007 - 2018 © Dolphi Couriers Ltd, Všechna práva vyhrazena.Dětské oblečení George, Matalan a Tu. | Stylový špunt